CÔNG TY UDEC TỔ CHỨC HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CÔNG TY UDEC TỔ CHỨC HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CÔNG TY UDEC TỔ CHỨC HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CÔNG TY UDEC TỔ CHỨC HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CÔNG TY UDEC TỔ CHỨC HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  • 22-01-2019
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng cơ bản về an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và vật chất do tai nạn lao động gây ra, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã tổ chức lớp học Tập huấn An toàn vệ sinh lao động, PCCC cho người lao động  tại trụ sở Công ty.

Toàn bộ cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty UDEC tham gia lớp tập huấn với thời gian kéo dài hai ngày (18-19/8/2018), được báo cáo viên hướng dẫn, giới thiệu về quyền và nghĩa vụ của người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ và quy định cụ thể của đơn vị về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Một số hình ảnh lớp tập huấn ATVSLĐ tại Công ty:

Cùng với công tác huấn luyện ATVSLĐ ,Công ty UDEC đã triển khai kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018 mục đích nhằm tăng cường khả năng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn kịp thời, hiệu quả tại đơn vị và trên các công trường Công ty đang thi công.

Cùng với việc học tập lý thuyết, các học viên tiến hành thực tập và kiểm tra để được cấp chứng chỉ ATVSLĐ và PCCC.

Một số hình ảnh tại buổi học tại Hội trường và thực hành dưới sân trụ sở Công ty:

 

 

tin P.HC-NS