Đánh giá lần 2 việc thực hiện hệ thống OHSAS 18001:2007 tại Công ty

Đánh giá lần 2 việc thực hiện hệ thống OHSAS 18001:2007 tại Công ty

Đánh giá lần 2 việc thực hiện hệ thống OHSAS 18001:2007 tại Công ty

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Đánh giá lần 2 việc thực hiện hệ thống  OHSAS 18001:2007 tại Công ty

Đánh giá lần 2 việc thực hiện hệ thống OHSAS 18001:2007 tại Công ty

  • 11-10-2018
  • Đăng bởi Admin
  • 428 Lượt xem

           Trong hai ngày 25 và 27/10/2017,  Tổ đánh giá nội bộ trực thuộc Ban OHSAS 18001-2007 Công ty UDEC đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ kết quả việc Ban chỉ huy công trường thực hiện các chính sách về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp đối với người lao động đang làm việc trực tiếp tại công trường Cảng Quốc tế Thị vải và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

           Đoàn kiểm tra đã rà soát, đối chiếu thực tế việc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu khắc phục của lần kiểm tra đợt 1 tại công trường Cảng quốc tế Thị Vải, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu; tiến hành kiểm tra hồ sơ; nhật ký và việc ghi chép thực tế; các bảng, biển cảnh báo; tình hình chấp hành nội quy an toàn lao động của CBKT và đội ngũ công nhân, lao động. Phỏng vấn trực tiếp, ngẫu nhiên về nhận diện các mối nguy trên công trường, biện pháp khắc phục, loại bỏ các mối nguy; các giải pháp kỹ thuật thi công đảm bảo an toàn lao động.

Một số hình ảnh hoạt động của Tổ công tác tại công trường Cảng Quốc tế Thị Vải:

Làm việc tại Văn phòng

Làm việc tại Công trường... 

                                    Và phỏng vấn....

Một số hình ảnh hoạt động của Tổ công tác tại công trường Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu:

Làm việc với Chỉ huy trưởng 

                     Ra công trường...

Tổ công tác đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ban chỉ huy hai công trường; đồng thời nhắc nhở khắc phục một số hạn chế cụ thể của mỗi công trường để việc triển khai hệ thống OHSAS đi vào thực tế, đạt được hiệu quả cao nhất - hạn chế đến mức tối đa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Việc Ban Tổng Giám đốc quyết định áp dụng triển khai hệ thống OHSAS 18001-2007 nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

                                                                                                                                                                                                 Tin: VP