HOÀN THÀNH GÓI THẦU 15 THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG MỸ XUÂN – NGÃI GIAO – HOÀ BÌNH

HOÀN THÀNH GÓI THẦU 15 THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG MỸ XUÂN – NGÃI GIAO – HOÀ BÌNH

HOÀN THÀNH GÓI THẦU 15 THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG MỸ XUÂN – NGÃI GIAO – HOÀ BÌNH

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

HOÀN THÀNH GÓI THẦU 15 THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG MỸ XUÂN – NGÃI GIAO – HOÀ BÌNH

HOÀN THÀNH GÓI THẦU 15 THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG MỸ XUÂN – NGÃI GIAO – HOÀ BÌNH

  • 26-09-2018
  • Đăng bởi Admin
  • 464 Lượt xem

Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (UDEC) đã thi công hoàn thành gói thầu 15 – Xây lắp đoạn km09 + 00 đến Km13 + 93,33 thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân- Ngãi Giao – Hoà Bình.

Bắt đầu thi công xây dựng từ ngày 15/5/2013 đến ngày 30/6/2017  Công ty UDEC đã bàn giao công trình đường Mỹ Xuân- Ngãi Giao – Hoà Bình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng ngày 30/6/2017. Đường Mỹ Xuân- Ngãi Giao – Hoà Bình nối huyện Tân Thành với huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông liên huyện; thúc đẩy việc sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và phục vụ sinh hoạt của người dân huyện Châu Đức, Tân Thành và khu vực lân cận.

Thông tin Dự án

Xây lắp đoạn từ Km9+000 ÷ Km13+193,22 thuộc dự án náng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hoà Bình
Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông II - Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT.
Giá trị dự án: 60.232.124.617 đồng  ( tương đương 2.000.000 USD)
Địa điểm xây dựng: huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quy mô: Đường cấp III Mặt đường cao cấp A1;
Măt cắt ngang tuyến :16 m