THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN

  • 22-01-2019
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

THƯ CẢM ƠN

    Kính gửi:  - Toàn thể CB.CNV công ty UDEC

                         - Ban Tổng giám đốc Công ty UDEC

  

Căn cứ thông báo số: 15/TB.ĐTN ngày 19/12/2018 của Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh BR-VT về: " Kết quả xếp loại thi đua công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp năm 2018”.

Sau 01 năm cố gắng, nỗ lực tiếp tục tiến hành phát động các phong trào do Đoàn Khối và Công ty và Công đoàn phát động và do Đoàn Thanh niên tự đề ra, đã báo cáo cụ thể hàng tháng lên Đảng Ủy và Ban Tổng giám đốc Công ty. Ngày 19/12/2018 Đoàn cơ sở công ty UDEC đã được Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh xếp loại Vững Mạnh- Xuất Sắc.

Đây không chỉ là thành công của riêng Đoàn Thanh niên, đó là công sức của toàn thể CB.CNV và Ban lãnh đạo công ty đã chung tay góp sức

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xin chân thành cảm ơn các bạn Đoàn viên –  CB.CNV công ty UDEC và Ban lãnh đạo công ty. Và mong muốn toàn thể  Đoàn viên –  CB.CNV công ty UDEC và Ban lãnh đạo công ty nhiệt tình ủng để phong trào được phát động sâu rộng, phát triển mạnh trong những năm tiếp theo tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.