THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỦ NHẬT XANH VÀ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỦ NHẬT XANH VÀ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỦ NHẬT XANH VÀ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỦ NHẬT XANH VÀ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CHỦ NHẬT XANH VÀ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

  • 11-10-2018
  • Đăng bởi Admin
  • 445 Lượt xem

Với phương châm đưa phong trào của Đoàn vào thực tế, ngoài việc thực hiện thi đua lao động sản xuất, Đoàn Thanh niên Công ty UDEC đã triển khai việc dọn dẹp vệ sinh tại tòa nhà trụ sở Công ty. Hoạt động thiết thực này đã được các đoàn viên làm việc tại văn phòng và cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia, hưởng ứng nhiệt tình.

Một số hình ảnh về hoạt động vệ sinh trụ sở Công ty ngày 19/8/2017

 

 

Đoàn thanh niên Công ty UDEC đã có kế hoạch tiếp tục duy trì thực hiện công việc này và vận động các bạn đoàn viên thực hiện văn minh nơi công sở.