Triển khai áp dụng OHSAS 18001:2007, nâng cao tính chuyên nghiệp

Triển khai áp dụng OHSAS 18001:2007, nâng cao tính chuyên nghiệp

Triển khai áp dụng OHSAS 18001:2007, nâng cao tính chuyên nghiệp

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Triển khai áp dụng OHSAS 18001:2007, nâng cao tính chuyên nghiệp

Triển khai áp dụng OHSAS 18001:2007, nâng cao tính chuyên nghiệp

  • 11-10-2018
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

       Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và dân dụng, bên cạnh việc quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ kỹ sư giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề..., Công ty UDEC đã và đang tích cực áp dụng hệ thống OHSAS 18001:2007 trong doanh nghiệp mình.

      Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - OHSAS 18001:2007 là một tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận. Đây là một hệ thống quản lý khoa học và chặt chẽ nhằm ngăn ngừa những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giúp cho doanh nghiệp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật liên quan đến an tòan và sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa những rủi ro.

       Sau khi mời đơn vị tư vấn có uy tín BSI đào tạo, huấn luyện cho CB-CNV Công ty, UDEC tập trung triển khai áp dụng trên thực tế toàn đơn vị, nhất là tại các công trường, đảm bảo vận hành thực chất. OHSAS 18001:2007 là hệ thống quản lý khoa học và chặt chẽ. Do vậy, việc áp dụng ban đầu không tránh khỏi khó khăn, đòi hỏi quyết tâm rất lớn của cả tập thể, nhất là việc thực hiện cam kết của lãnh đạo Công ty.

       Công ty đã tuyển dụng mới nhân sự có chất lượng chuyên môn cao về công tác an toàn để theo dõi, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc áp dụng hệ thống OHSAS tại Công ty; thường xuyên tổ chức huấn luyện cho đội ngũ kỹ sư và người lao động.

Một số hình ảnh huấn luyện, kiểm tra về công tác an toàn lao động- vệ sinh môi trường trực tiếp tại công trường  Cảng Vĩnh Tân – Bình Thuận cho CBKT và công nhân lao động:

 

Một số hình ảnh Tổ đánh giá nội bộ trực thuộc Ban OHSAS 18001-2007 Công ty UDEC  tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ kết quả việc Ban chỉ huy công trường thực hiện các chính sách về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp đối với người lao động đang làm việc trực tiếp tại công trường Cảng Quốc tế Thị vải và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu:      

      Thông qua lớp tập huấn tuyên truyền sâu rộng về công tác An toàn vệ sinh lao động &  PCCC trong cán bộ nhân viên, CBKT, công nhân trong Công ty đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân về ý nghĩa cũng như  vai trò của công tác An toàn vệ sinh lao động & PCCC.  Thúc đẩy các điều kiện cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động & PCCC, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp góp phần ổn định và phát triển đơn vị.

       Công ty đã đề ra mục tiêu hoàn thành các nội dung thủ tục pháp lý chương trình  OHSAS, đánh giá chứng nhận phù hợp và cấp giấy chứng nhận phù hợp cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong Quý 4/2018./.

P.HC-NS