UDEC ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN

UDEC ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN

UDEC ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

UDEC ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN

UDEC ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN

  • 11-10-2018
  • Đăng bởi Admin
  • 399 Lượt xem

            Ngày 24/11/2017,Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Chương trình Khảo sát công bố thông tin trên TTCK Việt Nam 2017 cấp giấy chứng nhận Công ty Đạt chuẩn Công bố Thông tin. Đây là chương trình do Vietstock cùng kết hợp với Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) thực hiện cuộc khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
            Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận công bố thông tin. Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.
Kết quả cuộc khảo sát: số lượng doanh nghiệp tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 114 doanh nghiệp trong tổng số 672 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) thuộc danh sách khảo sát, trong đó Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có mã chứng khoán UDC thuộc sàn chứng khoán HOSE 
được công nhận đạt chuẩn công bố thông tin.

                                                                                                                                                                                                                         VP