CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR-VT

Địa chỉ:Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT  

Điện thoại: 0254.3852738-3859617

Fax: 0254.3859618                  

Email: udec-brvt@vnn.vn 

website: www.udec.com.vn              

 

 

 

 

Gửi lời nhắn cho chúng tôi