BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Chủ đầu tư: Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh BR-VT

Giá trị của hợp đồng: 612.374.813.114 đồng.

Địa điểm xây dựng: Phường 11, thành phố Vũng Tàu.

Quy mô:

  • Công trình dân dụng cấp II
  • Tổng diện tích  xây dựng:  10.128 m2
  • Tổng diện tích sàn: 30.432 m2
  • Công trình gồm khối nhà chính A cao 12 tầng với tổng diện tích sàn 26.853 m2 và các khối phụ trợ B, C, D, E, F và G

Nội dung công việc:

  • Xây lắp và thiết bị công trình.

Thời điểm khởi công: Tháng 6  năm 2017.

Đang thi công