ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 –TP. Vũng Tàu đoạn từ Km 0+700 ÷ Km 14+000

Chủ đầu tư: Ban QLDA Hạ tầng kỹ thuật tỉnh BR-VT.

Giá trị dự án: 132.315.607.258 đồng

Địa điểm xây dựng:TP. Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô:

Loại và cấp công trình: Đường phố chính cấp I

Quy mô công trình: Măt cắt ngang rộng 65,5m

Phần đường ô tô: 2 chiều x 11,25m

Phần đường xe thô sơ: 2 bên x 7m

Giải phân cách giữa 2 chiều ô tô: 5m

Giữa phân cách giữa đường ô tô và xe thô sơ: 2 bên x3m

Vỉa hè 2 bên x 9m

Nội dung công việc: Xây dựngcác hạng mục: nền đường; mặt đường; bó vỉa, dải phân cách; vỉa hè; tương chắn đất, cống kỹ thuật; hệ thống thoát nước; nối cống

Thời điểm khởi công: Tháng 3 năm 1999

Thời điểm hoàn thành: Tháng 10 năm 2005