TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

KHỐI B KÝ TÚC XÁ  TRƯỜNG CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỈNH BR-VT

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Sở Xây dựng

Giá trị dự án: 53.879.723.000 đồng

Địa điểm xây dựng: P. 11 - TP. Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô:

Loại và cấp công trình: công trình dân dụng, cấp II

Quy mô công trình:

   Khối B1 có chiều cao 5 tầng.

  Tổng diện tích sàn: 6.220m2

  Móng công trình: Móng cọc BTCT đúc sẵn M300, tiết diện cọc 30*30cm.

Nội dung công việc:

Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị cho công trình

Thời điểm khởi công: Tháng 9 năm 2009

Thời điểm hoàn thành: Tháng 10 năm 2011