TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CUC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CUC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CUC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CUC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CUC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CUC THUẾ THỊ XÃ BÀ RỊA

Chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh BR-VT

Giá trị dự án:15.076.713.000 đồng

Địa điểm xây dựng: Thị xã Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô:

Loại và cấp công trình: công trình dân dụng, cấp III

Quy mô công trình:

Số tầng: 7 tầng ( gồm; tầng trệt, lầu 1,2,3,4,áp mái, mái)

  Tổng diện tích sàn: 2.090m2.

  Móng cọc BTCT M300 tiết diện cọc 30*30cm

Nội dung công việc:

Xây lắp phần thô và phần hoàn thiện  công trình

Thời điểm khởi công: Tháng 7 năm 2009

Thời điểm hoàn thành:Tháng 1 năm 2011