TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN TÂN THÀNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN TÂN THÀNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN TÂN THÀNH

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN TÂN THÀNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN TÂN THÀNH

NHÀ VĂN HÓA VÀ CÔNG VIÊN THUỘC TTVH HUYỆN TÂN THÀNH

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Tân Thành

Giá trị dự án: 61.869.937.000 đồng

Quy mô:

Khối nhà hình tròn cao 03 tầng, bao gồm các khối hội trường triển lãm; khối hành chính quản trị, khối câu lạc bộ năng khiếu; khối thư viện truyền thống; Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.447 m2

Khối hoạt động đại chúng và sân khấu ngoài trời

Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật

Nội dung công việc:

Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị cho  công trình

Thời điểm khởi công: Tháng 11 năm 2010

Thời điểm hoàn thành: Tháng 9 năm 2013