Gói thầu PK4A-1 Cảng Thị Vải

Gói thầu PK4A-1 Cảng Thị Vải

Gói thầu PK4A-1 Cảng Thị Vải

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Cảng Quốc Tế Thị Vải - Gói thầu PKA4-1

 Cảng Quốc Tế Thị Vải - Gói thầu PKA4-1

Gói thầu PK4A-1: Xây dựng công trình trên bờ khu vực 1 San lấp mặt bằng, cải tạo nền đất yếu, đường bãi, hệ thống thoát nước và hàng rào tạm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải

Giá trị dự án: 56.807.059.651 đồng

Địa điểm xây dựng: huyện  Tân Thành - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô:

Hạng mục san nền: công trình cấp IV

Hạng mục cải tạo đất; đường bãi; hệ thống thoát nước mặt: công trình cấp III

Nội dung công việc: San lấp mặt bằn; cải tạo đất; đường bãi; hệ thống thoát nước mặt; hàng rào tạm phục vụ thi công.

Thời điểm khởi công: Tháng 08 năm 2014

Thời điểm hoàn thành : Đã hoàn thành