CẦU MÁNG SUỐI GIẦU

CẦU MÁNG SUỐI GIẦU

CẦU MÁNG SUỐI GIẦU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CẦU MÁNG SUỐI GIẦU

CẦU MÁNG SUỐI GIẦU

Cầu máng suối Giầu thuộc kênh chính đoạn 2 thuộc công trình Hồ chứa nước Sông Ray tỉnh BR-VT

Chủ đầu tư: Ban QLDA ngành nông nghiệp & PT Nông thôn

Giá trị dự án: 122.589.870.000 đồng

Địa điểm xây dựng: huyện Châu Đức- tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Công trình thuỷ lợi

-Thân cầu máng: có chiều dài 420m (28 nhịp đơn *15m/nhịp).Kết cấu thân máng bằng kết cấu BTCT M300 đổ tại chỗ.

-Trụ và mố đỡ cầu máng: gồm có 4 mố và 25 trụ, toàn bộ trụ, mố bằng kết cấu BTCT M300. Các mố đỡ gồm 4 mố được bố trí cho 2 nhịp đầu (CM01) và 2 nhịp cuối (CM28) do 2 nhịp máng này cắm sâu vào bờ hồ Suối Giàu có mặt đất tự nhiên cao hơn đáy máng.

-Nền móng của trụ và mố đỡ: phương án xử lý nền bằng cọc khoan nhồi xuyên qua các lớp đất và cắm sâu vào nền đá IIa và II từ 4 – 7m.

Cửa vào và cửa ra đặt trên nền xử lý cọc đóng với cọc 30*30cm dài 9m bằng BTCT M300

Nội dung công việc:

Cầu máng Suối Giàu có chiều dài 475m được đặt trên trụ cao 22,34m để vượt qua hồ Suối Giàu đảm bảo việc dẫn nước trên kênh chính về hồ Đá Đen

Thời điểm khởi công: Tháng 02 năm 2011

Thời điểm hoàn thành : Đã hoàn thành