CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: SỮA CHỮA NHÀ TÌNH THƯƠNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN UDEC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: SỮA CHỮA NHÀ TÌNH THƯƠNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN UDEC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: SỮA CHỮA NHÀ TÌNH THƯƠNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN UDEC

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: SỮA CHỮA NHÀ TÌNH THƯƠNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN UDEC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: SỮA CHỮA NHÀ TÌNH THƯƠNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN UDEC

  • 19-02-2020
  • Đăng bởi Admin
  • 3860 Lượt xem

Bên cạnh việc tích cực tham gia phong trào thi đua Sản xuất – Kinh doanh của Công ty, các bạn Đoàn viên Thanh niên công ty còn tích cực tham gia các phong trào do Đoàn khối Doanh nghiệp phát động

Một số hình ảnh Đoàn Thanh niên Công ty UDEC tham gia hoạt động sửa chữa nhà tình thương tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc ngày 01/7/2017