CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY UDEC

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY UDEC

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY UDEC

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY UDEC

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY UDEC

  • 19-02-2020
  • Đăng bởi Admin
  • 3865 Lượt xem

Để đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, nhất là chức năng nhà thầu chuyên nghiệp thường xuyên phát sinh các vấn đề ngoài công trường;  bên cạnh quyết định phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên,  Ban Tổng Giám đốc còn thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết các công việc chung của Công ty. Đồng thời Ban Tổng Giám đốc cũng định kỳ báo cáo, làm việc với Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị theo quy chế đã được Hội Đồng Quản Trị ban hành.

Trong ảnh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  làm việc với các thành viên Ban Tổng Giám đốc