ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BR-VT LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017 – 2022

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BR-VT LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017 – 2022

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BR-VT LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BR-VT LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017 – 2022

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BR-VT LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017 – 2022

  • 19-02-2020
  • Đăng bởi Admin
  • 3916 Lượt xem


Ngày 23/07/2017 vừa qua, đã diễn ra Đại hội Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp Tỉnh BR- VT với sự tham gia của 110 đại biểu của 33 doanh nghiệp trong tỉnh BR Vũng tàu về tham dự, trong đó có đoàn thanh niên Cty UDEC.

Các đại biểu và khách mời về tham dự đại hội 

Anh Trần Thái Đạt – Đại biểu của Đoàn Thanh Niên Công ty bỏ phiếu tại Đại hội

Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2020 ra mắt đại hội

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra được Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Anh Trần Thái Đạt - bí thư Đoàn thanh niên Cty UDEC trúng cử trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới và là Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đoàn khối Doanh nghiệp.