CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG QUỐC LỘ 56

CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG QUỐC LỘ 56

CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG QUỐC LỘ 56

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

 CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG QUỐC LỘ 56

CHUNG CƯ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÔNG QUỐC LỘ 56

  • 19-02-2020
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

Ngày 12/04/2021, tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (UDEC) đã khởi công xây dựng gói thầu Chung cư tái định cư Đông Quốc lộ 56, thành phố Bà Rịa.

Chung cư tái định cư Đông Quốc lộ 56 có quy mô 182 căn hộ, diện tích đất 6.476,15m2 , tổng diện tích xây dựng 2.470m2, tổng diện tích sàn là 19.386 m2 . Trong đó khối công trình chính: chiều cao 14 tầng + 01 tầng hầm+ 01 tum thang, Đay là chung cư nhằm mục đích tạo quỹ nhà ở phục vụ bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

  • Giá trị gói thầu là 164,464 tỷ đồng;
  • Thời gian xây dựng dự kiến hoàn thành 12/09/2023;
  • Chủ đầu tư là Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.