CỤM BIỆT THỰ DU LỊCH OCEANAMI

CỤM BIỆT THỰ DU LỊCH OCEANAMI

CỤM BIỆT THỰ DU LỊCH OCEANAMI

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CỤM BIỆT THỰ DU LỊCH OCEANAMI

CỤM BIỆT THỰ  DU LỊCH OCEANAMI

 

     CỤM BIỆT THỰ  DU LỊCH OCEANAMI

  • Tổng số lượng              : 59 căn biệt thự
  •  Các loại Biệt thự         : 3 Phòng ngủ, 4 Phòng ngủ và Biệt thự biển
  •  Tiêu chuẩn bàn giao    : Hoàn thiện cơ bản
  • Tiêu chuẩn quản lý       : 4 Sao