ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI - HẠNG MỤC XÂY LẮP MẶT ĐƯỜNG

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI - HẠNG MỤC XÂY LẮP MẶT ĐƯỜNG

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI - HẠNG MỤC XÂY LẮP MẶT ĐƯỜNG

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI đoạn 3 từ Km 7+199,25 ÷ Km 9+612,6

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI đoạn 3 từ Km 7+199,25 ÷ Km 9+612,6

Xây lắp mặt đường, vỉa hè, chiếu sáng và cây xanh – thuộc dư án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải đoạn 3 từ Km 7+199,25 ÷ Km 9+612,64

Chủ đầu tư: Ban QLDA đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải - Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT.

Giá trị dự án: 69.526.280.702 đồng

Địa điểm xây dựng: huyện Tân Thành- tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Đường phố chính cấp II thuộc dự án nhóm A

Mặt đường cao cấp A1

Măt cắt ngang tuyến:50 m, trong đó :

Mặt đường xe cơ giới 2 chiều: 2x (2x3,5m)

Mặt đường xe hỗn hợp 2 chiều: 2 x 3,5m

Giải phân cách giữa: 2m

Dải an toàn 2 bên giải phân cách: 2x0,5 m

Vỉa hè lảt gạch 2 bên: 2x3m

Dải đất dự trữ 2 bên đường bố trí HTKT: 20m

Nội dung công việc: Xây dựnghạng mục: mặt đường, vỉa hè, chiếu sáng và cây xanh

Thời điểm khởi công: Tháng 12 năm 2014

Thời điểm hoàn thành