ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CẢI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CẢI MÉP THỊ VẢI

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CẢI MÉP THỊ VẢI

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CẢI MÉP THỊ VẢI đoạn từ Km7+199.25 -:- Km8+800

ĐƯỜNG LIÊN CẢNG CẢI MÉP THỊ VẢI đoạn từ Km7+199.25 -:- Km8+800

Thi công xây lắp nền đường đoạn từ Km7+199.25 -:- Km8+800– thuộc dư án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải đoạn 3 từ Km 7+199,25 ÷ Km 9+612,64

Chủ đầu tư: Ban QLDA đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải - Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT

Giá trị dự án: 65.548.459.310 đồng

Địa điểm xây dựng: huyện Tân Thành- tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Đường phố chính cấp II thuộc dự án nhóm A

Mặt đường cao cấp A1

Măt cắt ngang tuyến: 50 m, trong đó :

Mặt đường xe cơ giới 2 chiều: 2x (2x3,5m)

Mặt đường xe hỗn hợp 2 chiều: 2 x 3,5m

Giải phân cách giữa: 2m

Dải an toàn 2 bên giải phân cách: 2x0,5 m

Vỉa hè lảt gạch 2 bên: 2x3m

Dải đất dự trữ 2 bên đường bố trí HTKT: 20m

Nội dung công việc: Xây dựnghạng mục: nền đường

Thời điểm khởi công: Tháng 12 năm 2009

Thời điểm hoàn thành: Tháng 9 năm 2013