ĐƯỜNG MỸ XUÂN –NGÃI GIAO –HOÀ BÌNH

ĐƯỜNG MỸ XUÂN –NGÃI GIAO –HOÀ BÌNH

ĐƯỜNG MỸ XUÂN –NGÃI GIAO –HOÀ BÌNH

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG MỸ XUÂN –NGÃI GIAO –HOÀ BÌNH

ĐƯỜNG MỸ XUÂN –NGÃI GIAO –HOÀ BÌNH

Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hoà Bình - Xây lắp đoạn từ Km9+000 ÷ Km13+193,22 

thuộc dự án nâng cấp, mở rộng 

Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông II - Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT.

Giá trị dự án: 60.232.124.617 đồng tương đương 26 triệu USD

Địa điểm xây dựng: huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Đường cấp III Mặt đường cao cấp A1

Măt cắt ngang tuyến:16 m, trong đó :

Phần xe ô tô: 2x3,5m

Phần xe thô sơ: 2x2,5m

Lê đất: 2x2,0m

Nội dung công việc: Xây dựnghạng mục: mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, chiếu sáng và cây xanh

Thời điểm khởi công: Tháng 05 năm 2013

Thời điểm hoàn thành: Đang vướng đền bù giải phóng mặt bằng.