ĐƯỜNG QUY HOẠCH D10 KHU DU LỊCH CHÍ LINH CỬA LẤP

ĐƯỜNG QUY HOẠCH D10 KHU DU LỊCH CHÍ LINH CỬA LẤP

ĐƯỜNG QUY HOẠCH D10 KHU DU LỊCH CHÍ LINH CỬA LẤP

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG QUY HOẠCH D10 KHU DU LỊCH CHÍ LINH CỬA LẤP

ĐƯỜNG QUY HOẠCH D10 KHU DU LỊCH CHÍ LINH CỬA LẤP

Đường quy hoạch D10 Khu du lịch Chí Linh Cửa Lấp, Phường 10, TP Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Trung Tâm PT Quỹ Đất Tỉnh BRVT

Giá trị dự án: 36.779.182.128 đồng tương đương 16 triệu USD

Địa điểm xây dựng: thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô:  Đường phố khu vực, vận tốc thiết kế 80km/h, kết cấu áo đường cao cấp A1

-Bề rộng nền đường: 47m

-Bề rộng mặt đường: 2x8m

-Bề rộng vỉa hè: 2x8m

-Bề rộng giải phân cách: 15m

Nội dung công việc: Xây lắp mặt đường, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng

Thời điểm khởi công: Tháng 01 năm 2014

Đã hoàn thành