Xi phông vượt sông ray

Xi phông vượt sông ray

Xi phông vượt sông ray

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Xi phông vượt sông ray trên kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc

Xi phông vượt sông ray trên kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc

Xi phông vượt sông ray trên kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc đoạn 3

(Km7+500 – Km10+800) công trình Hồ chứa nước sông Ray Tỉnh BRVT

Chủ đầu tư: Ban QLDA ngành nông nghiệp & PT Nông thôn

Giá trị dự án: 59.544.751.145đồng

Địa điểm xây dựng: H. Xuyên Mộc - H.Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: Công trình thuỷ lợi

Chiều dài xi phông là 3126m.

Xi phông bằng ống thép D1.250mm dày 12mm.

Cửa vào và cửa ra xi phông: BTCT M200.

Mố đỡ trên bờ: BTCT M300.

Đài trụ đỡ xi phông dưới sông: BTCT M300.

Nội dung công việc: Xây dựng kênh chuyển nước từ huyện Xuyên Mộc sang huyện Đất Đỏ.

Thời điểm khởi công: Tháng 04 năm 2010

Thời điểm hoàn thành : Đã hoàn thành