CHỦ TỊCH UDND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH UDND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH UDND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

CHỦ TỊCH UDND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH UDND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

  • 10-03-2020
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

Ngày 18/02/2020, thay mặt cho đơn vị thi công, ông Hồ Thanh Côn – Tổng Giám đốc, ông Võ Ngọc Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty UDEC và Ban chỉ huy công trường đã đón tiếp ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng Đoàn công tác của tỉnh (lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND  thành phố Vũng Tàu, chủ đầu tư) đã đi khảo sát thực tế tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục nỗ lực, cố gắng cao nhất để xây dựng công trình đạt chất lượng, đảm bảo kỹ, mỹ thuật và đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế và các sở, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công; báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành, đưa công trình vào hoạt động đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

    Một số hình ảnh khảo sát của Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin VP