ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI TP BÀ RỊA

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI TP BÀ RỊA

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI TP BÀ RỊA

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI TP BÀ RỊA

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI TP BÀ RỊA

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Nội dung công việc: Cung cấp cống Bê tông và cung cấp các cấu kiện Bê tông đúc sẵn  thi công đường Nguyễn Tất Thành nối dài thành phố Bà Rịa

Khối lượng: 

+ 1.745 md cống Bê tông 

+ Cấu kiện bê tông đúc sẵn 4.500 cái