HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2108 CÔNG TY UDEC

HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2108 CÔNG TY UDEC

HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2108 CÔNG TY UDEC

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2108 CÔNG TY UDEC

HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2108 CÔNG TY UDEC

  • 17-01-2019
  • Đăng bởi Admin
  • 438 Lượt xem

 

 

Quang cảnh tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018 

Tiết mục văn nghệ của Người lao động Công ty chào mừng Hội nghị

Hội nghị thực hiện nghi lễ Chào cờ

Ông Hồ Thanh Côn – Tổng Giám đốc Công ty UDECbáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 Bà Nguyễn Thị Thảo – Chủ tịch Công Đoàn báo cáo tổng kết hoạt động Công Đoàn năm 2017 và phương hướng 2018, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể

   Ông Lê Thanh Nghị - Phó Chủ tịch Công Đoàn  phát động tham gia phong trào thi đua năm 2018

Ông Nguyễn Văn Tuấn – đại diện Người lao động tại Xí nghiệp SXCN phát biểu đóng góp ý kiến và hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất

Ông Nguyễn Văn Thắng – đại diện Người lao động tại Ban điều hành các công trình phát biểu đóng góp ý kiến và hưởng ứng phong trào thi đua.

Đồng chí Mai Minh Quang – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh BR-VT phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Trịnh Hàng – Giám đốc Sở Du lịch, Nguyên CT HĐQT Công ty phát biểu ý kiến 

Ông Trần Thái Hòa – CT HĐQT đại diện Ban lãnh đạo Công ty phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cấp trên

Ông Võ Thành Tài– Phó Tổng Giám đốc đại diện Ban lãnh đạo Công ty Công bố các quyết định khen thưởng và trao giải thưởng

Ông Mai Minh Quang– Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp trao bằng khen cho các Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” thuộc Đảng bộ Công ty UDEC

Ông Trần Thái Hòa – CT HĐQT Công ty trao bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh BR-VT cho

CĐCS Công ty UDEC đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Ông Trần Thái Hòa – CT HĐQT Công ty trao bằng khen Tập thể lao động tiên tiến 

Ông Hồ Thanh Côn – Tổng Giám đốc Công ty trao bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các CB-CNV có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Ông Võ Thành Tài – Tổng Giám đốc Công ty trao bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các CB-CNV có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 

 Ông Hồ Thanh Côn– Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định giao chỉ tiêu, Kế hoạch năm 2018 cho các đơn vị trong Công ty

                                                                                                                                                                                                     VP