HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PCCC TẠI UDEC NĂM 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PCCC TẠI UDEC NĂM 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PCCC TẠI UDEC NĂM 2019

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PCCC TẠI UDEC NĂM 2019

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PCCC TẠI UDEC NĂM 2019

  • 15-10-2019
  • Đăng bởi Admin
  • Lượt xem

Nhằm ngăn ngừa những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật liên quan đến an tòan và sức khỏe nghề nghiệp, Công ty UDEC tích cực áp dụng và duy trì hệ thống OHSAS 18001:2007 trong doanh nghiệp.

Theo kế hoạch định kỳ hàng năm, ngày 07 và 08/9/2019, Công ty đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Môi trường Phúc An tổ chức lớp học, huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy cho CB-CNV Công ty.

Nhận thức rõ về ý nghĩa quan trọng, thiết thực của công tác huấn luyện ATVSLĐ, PCCC, tập thể CB-CNV đã tích cực tham gia lớp huấn luyện định kỳ hàng năm với thái độ nghiêm túc, nhiệt tình.

Một số hình ảnh:

 

 tin VP