KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG SƠN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG SƠN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG SƠN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG SƠN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG SƠN  THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

KHU TÁI ĐỊNH CƯ LONG SƠN  THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Nội dung công việc: Thảm bê tông nhựa nóng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long sơn thành phố Vũng Tàu

Khối lượng: 10.629 tấn bê tông nhựa nóng