CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Không ngừng vươn cao

Nhà máy sản xuất công nghiệp

Nhà máy sản xuất công nghiệp

Nhà máy sản xuất công nghiệp được đặt tại số 260 Trịnh Đình Thảo, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, nhà máy là một bộ phận sản xuất của Công ty UDEC, nhà máy chuyên sản xuất, cung cấp và thảm BÊ TÔNG NHỰA NÓNG, BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ CỐNG BÊ TÔNG CÁC LOẠI.

Nhà máy có diện tích trên 2 ha, với các dây chuyền sản xuất tiên tiến, nhiều máy móc thiết bị thi công chuyên dụng hiện đại với đội ngũ giàu kinh nghiệm. Các quy trình sản xuất luôn được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu chọn nguồn vật liệu- sản xuất- vận chuyển - thi công – bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Hệ thống quản lý sản xuất và cung ứng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng mới nhất.

Ngoài các sản phẩm chính là BÊ TÔNG NHỰA NÓNG, BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ CỐNG BÊ TÔNG CÁC LOẠI, nhà máy còn sản xuất và cung cấp các cấu kiện bê tông đúc sẵn như: dãi phân cách, bó vỉa, gối cống, hào kỹ thuật, hố ga….

Ngành ngh kinh doanh chính: chuyên sn xuất và cung cấp, thm bê tông nha; bê tông xi măng; cống bê tông ly m và các cu kin bê tông đúc sn.

Địa chỉ: 268 Trnh Đình Thảo, phường Long Hương, thành ph Bà Rịa